Switches

Тизмеге баруучу жол ачуу, азыркы үзгүлтүккө же башка топологиянын агып болот электрондук компоненти билдирет.