Сенсорлор, таразалап

А сенсор ченегенде маалымат алабыз жана чыгаруу, жөнөтүү, алуу, сактоо, көрсөтүү, жазууну жана кийизден маалыматты башкаруу сезип турган аныктоо түзүлүш болуп саналат.