Аппараттык, Fasteners, Аксессуары

Fasteners көп байланышты бекемдөө боюнча пайдаланылган механикалык бөлүктөр бир түрү болуп саналат.